Shounen

Chainsaw Man

8.4
Chapter 72 25 พฤศจิกายน 2022
Chapter 71 25 พฤศจิกายน 2022

Tsui no Taimashi ―Ender Geisterー

5
ตอนที่ 73 23 พฤศจิกายน 2022
ตอนที่ 72 23 พฤศจิกายน 2022

Ragna Crimson

4.6
ตอนที่ 31 19 พฤศจิกายน 2022
ตอนที่ 29 19 พฤศจิกายน 2022

The Mythical Realm

3.8
ตอนที่ 114 19 พฤศจิกายน 2022
ตอนที่ 113 19 พฤศจิกายน 2022